หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด การงานอาชีพ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 63 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 57 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 45 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 46 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนบ้านพยอม 40 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 40 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านสดำ 38 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
8 โรงเรียนบ้านระหาร 26 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนบ้านดู่ 32 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 31 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
11 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 30 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
12 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 32 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 30 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนบ้านกันจด 24 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
15 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 23 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนบ้านจองกอ 26 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 19 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
18 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
19 โรงเรียนบ้านซำ 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
20 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
21 โรงเรียนบ้านตานวน 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
22 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม