หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ดนตรี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 63 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 57 15
93.75%
0
0.00%
1
6.25%
16
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 45 9
90.00%
0
0.00%
1
10.00%
10
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 46 6
75.00%
0
0.00%
2
25.00%
8
5 โรงเรียนบ้านพยอม 40 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 40 5
71.43%
2
28.57%
0
0.00%
7
7 โรงเรียนบ้านสดำ 38 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
8 โรงเรียนบ้านระหาร 26 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
9 โรงเรียนบ้านดู่ 32 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 31 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 30 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
12 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 32 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 30 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนบ้านกันจด 24 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
15 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 23 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านจองกอ 26 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 19 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
18 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
19 โรงเรียนบ้านซำ 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
20 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 14 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านตานวน 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
22 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 8 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม