หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 63 46
83.64%
4
7.27%
5
9.09%
55
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 57 44
89.80%
2
4.08%
3
6.12%
49
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 45 34
87.18%
4
10.26%
1
2.56%
39
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 46 31
72.09%
8
18.60%
4
9.30%
43
5 โรงเรียนบ้านพยอม 40 28
87.50%
3
9.38%
1
3.13%
32
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 40 25
75.76%
7
21.21%
1
3.03%
33
7 โรงเรียนบ้านสดำ 38 24
75.00%
6
18.75%
2
6.25%
32
8 โรงเรียนบ้านระหาร 26 22
91.67%
2
8.33%
0
0.00%
24
9 โรงเรียนบ้านดู่ 32 21
72.41%
6
20.69%
2
6.90%
29
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 31 21
75.00%
4
14.29%
3
10.71%
28
11 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 30 21
80.77%
4
15.38%
1
3.85%
26
12 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 32 20
74.07%
6
22.22%
1
3.70%
27
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 30 20
83.33%
2
8.33%
2
8.33%
24
14 โรงเรียนบ้านกันจด 24 19
86.36%
2
9.09%
1
4.55%
22
15 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 23 18
81.82%
3
13.64%
1
4.55%
22
16 โรงเรียนบ้านจองกอ 26 16
72.73%
4
18.18%
2
9.09%
22
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 19 14
77.78%
2
11.11%
2
11.11%
18
18 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 11
78.57%
2
14.29%
1
7.14%
14
19 โรงเรียนบ้านซำ 12 9
90.00%
1
10.00%
0
0.00%
10
20 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 14 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
21 โรงเรียนบ้านตานวน 8 6
85.71%
0
0.00%
1
14.29%
7
22 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 8 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม