เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 24
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 672
 • จำนวนนักเรียน 1,354
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 973
 • จำนวนกรรมการ 759
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,327
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 3,086
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านดู่
  2. โรงเรียนบ้านกันทรอม
  3. โรงเรียนบ้านหนองคู
  4. โรงเรียนบ้านสดำ
  5. โรงเรียนบ้านตาเอก
  6. โรงเรียนบ้านกันจด
  7. ผู้ดูแลระบบ
  8. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
  9. เจ้าหน้าที่บันทึกรูปภาพกิจกรรม
  10. โรงเรียนบ้านซำ

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 35
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 467
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5680
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:34.239.167.74

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ครับ

ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบชื่อ นักเรียน ครู แต่ละกิจกรรม ถ้ามีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง ให้เข้าระบบของแต่ละโรงเรียน ทำการแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยครับ มีผลต่อใบประกาศระดับกลุ่ม

เปิดให้แก้ไขตั้งแต่ตอนนี้ ถึง 22 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. เท่านั้นน่ะครับ ขอบคุณครับ

:21 กันยายน 2560

รายละเอียด :

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

:12 สิงหาคม 2560

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 46 4 5 55
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 44 2 3 49
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 34 4 1 39
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 31 8 4 43
5 โรงเรียนบ้านพยอม 28 3 1 32
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 25 7 1 33
7 โรงเรียนบ้านสดำ 24 6 2 32
8 โรงเรียนบ้านระหาร 22 2 0 24
9 โรงเรียนบ้านดู่ 21 6 2 29
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 21 4 3 28
11 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 21 4 1 26
12 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 20 6 1 27
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 20 2 2 24
14 โรงเรียนบ้านกันจด 19 2 1 22
15 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 18 3 1 22
16 โรงเรียนบ้านจองกอ 16 4 2 22
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 14 2 2 18
18 โรงเรียนบ้านเดื่อ 11 2 1 14
19 โรงเรียนบ้านซำ 9 1 0 10
20 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 8 1 0 9
21 โรงเรียนบ้านตานวน 6 0 1 7
22 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 4 1 1 6
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 63 46
83.64%
4
7.27%
5
9.09%
55
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 57 44
89.80%
2
4.08%
3
6.12%
49
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 45 34
87.18%
4
10.26%
1
2.56%
39
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 46 31
72.09%
8
18.60%
4
9.30%
43
5 โรงเรียนบ้านพยอม 40 28
87.50%
3
9.38%
1
3.13%
32
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 40 25
75.76%
7
21.21%
1
3.03%
33
7 โรงเรียนบ้านสดำ 38 24
75.00%
6
18.75%
2
6.25%
32
8 โรงเรียนบ้านระหาร 26 22
91.67%
2
8.33%
0
0.00%
24
9 โรงเรียนบ้านดู่ 32 21
72.41%
6
20.69%
2
6.90%
29
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 31 21
75.00%
4
14.29%
3
10.71%
28

ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม